ON-LINE PŘENOSY ze sboru CASD, Praha Vinohrady

Záznam pro přehrávání při pomalém připojení k internetu
sobota 31. 3. 2012 - kázání: R. Mach - Duchovní antidepresivum apoštola Pavla


Přenosy technicky zajišťují: