ON-LINE PŘENOSY ze sboru CASD, Praha Vinohrady

Záznam pro přehrávání při pomalém připojení k internetu
sobota 24. 9. 2011 - slavnostní Památka Večeře Páně, kázání: R. Jonczy - Sedmdesátkrát sedmkrát


Přenosy technicky zajišťují: