ON-LINE PŘENOSY ze sboru CASD, Praha Vinohrady

Přehrávat přenášené i archivované záznamy můžete prostřednictvím Flash Playeru. Nemáte-li jej nainstalovaný, můžete si ho stáhnout zde.

Zde můžete každou sobotu od 10.45 hodin sledovat on-line vysílání bohoslužby ze sboru CASD, Praha Vinohrady.

Věříme, že Vám chvíle, které strávíte díky internetu "s námi na Londýnské", přinesou mnohá povzbuzení, naučení a požehnání.

Pro přehrávání máte možnost zvolit buď pomalé nebo rychlé přehrávání (tj. pro pomalé, resp. pro rychlé připojení k internetu):

 

POMALÉ PŘIPOJENÍ   RYCHLÉ PŘIPOJENÍ      POUZE ZVUK   
Přenosy technicky zajišťují: